puppy Cursus

Bij de puppycursus heeft Stichting Hondentraining Breda gekozen voor een opzet, waarbij u niet alleen aan de gebruikelijke puppycursus meedoet doch tevens die informatie krijgt welke u in staat stelt te beredeneren waarom uw pup het gedrag vertoont en dus hoe u hierop kunt reageren.

Uw pup heeft altijd een reden om gedrag te vertonen.
Het kan zijn dat uw pup aandacht wil.
Het kan zijn dat uw pup eten wil.
Het kan zijn dat uw pup even naar buiten wil om zijn behoefte te doen.
Als u leert aan het gedrag te herkennen wat de reden is, dan kunt u beslissen of u aan het gedrag gevolg geeft of niet.

Natuurlijk bent u blij als uw pup aangeeft dat hij zijn behoefte moet doen. U gaat dan tenslotte meteen naar buiten.   Als uw pup wilt eten is het afhankelijk van het tijdstip of u eten gaat geven.
En als uw pup aandacht vraagt, is het beter om even na te denken.  Hoe vaak vraagt de pup om uw aandacht en op welke manieren doet uw pup dat.

Al vanaf het begin dat uw pup in huis is, geeft u informatie hoe u met uw pup wilt omgaan.
U bent zich dat niet altijd bewust. Uw pup is klein en lief en aanhankelijk. En het donzige vachtje is zacht en teer.  U bent volkomen onder de indruk van dat kwetsbare wezentje.
En zo hoort het ook. Vooral in de eerste socialisatiefase is het het beste dat uw pup alleen maar positieve ervaringen opdoet. Want positieve ervaringen worden opgeslagen in de hersenen en zorgen voor een positieve kijk op het leven.
Ook negatieve ervaringen worden opgeslagen in de hersenen, maar die zorgen natuurlijk niet voor een positieve kijk  op het leven.  Het is dus best wel belangrijk dat u uw best doet om negatieve ervaringen te voorkomen.

Wij helpen u hier graag bij.

Hondentraining Breda - puppytraining

Bij de puppycursus denken veel hondenliefhebbers aan het doen van de opvoedingsoefeningen op het trainingsveld. Er is meer.

De leerperiode van een pup bestaat uit diverse gedeelten:
1  De eerste socialisatiefase: Pup tot de leeftijd van 13 weken.
2  De tweede socialisatiefase: Pup van de leeftijd van 13 weken tot de leeftijd van 6 maanden.

De eerste socialisatiefase is de belangrijkste leerfase die de pup meemaakt in zijn of haar gehele leven. In deze fase is het voor de pup mogelijk om zeer snel heel veel indrukken op te doen en in zijn hersenen op te slaan. In deze fase moet een pup ook allerlei situaties beleven en prikkels opdoen die de pup in de rest van zijn leven kan tegenkomen. Ook moet de pup sociaal gedrag aanleren naar mensen, dieren en dus ook naar andere honden.  Groot en klein.

Ook de pup leert van het leggen van verbanden tussen zijn of haar gedrag en de reacties hierop.
Als een pup gedrag vertoont en hij of zij krijgt hiervoor een beloning zal dit gedrag worden herhaald.
Als er dan ook nog een klank (woord) aan wordt verbonden wordt het gedrag vertoont als de klank wordt gehoord.

Ook leert de pup heel snel van situaties.  De situaties leveren de pup ervaringen op en deze ervaringen gaan ervoor zorgen dat de pup reageert op de situaties. Soms zelfs al als de pup alleen nog maar denkt dat de situatie zich gaat voordoen.
Dat geldt voor de positieve ervaringen, maar helaas komen er ook negatieve ervaringen.
Het is daarom belangrijk dat de pup zeer veel positieve ervaringen opdoet en geen of weinig negatieve ervaringen. Beiden zullen belangrijk bijdragen aan het gedrag van de hond in zijn verdere leven.

Het socialiseren houdt niet op bij de leeftijd van 13 weken maar de mogelijkheid voor de pup om snel indrukken op te doen gaat langzaam verdwijnen en plaats maken voor de ontwikkeling van andere “gedragssystemen”.
Het is belangrijk om ook in deze fase situaties op te zoeken die prikkels aan de pup geven om te verwerken en op te slaan.

Wij zitten dan inmiddels in de tweede socialisatiefase en bij de puppycursus gaat het trainen over in gerichte oefeningen voor de opvoeding, verzorging en niet te vergeten contact baas/hond. 

Puppytraining Hondentraining Breda
Stichting Hondentraining Breda biedt cursussen aan:

U kunt met uw pup meedoen aan de puppycursus zodra u uw pup bij de fokker heeft opgehaald.
Uw pup zal dan tenminste 7 weken oud zijn en tevens zal uw pup op de leeftijd van 6 weken (bij de fokker) de eerste inenting hebben gehad.

Stichting Hondentraining Breda wil graag stimuleren dat u zo spoedig mogelijk met uw pup komt meedoen aan een cursus en zo optimaal gebruik maakt van de eerste socialisatiefase.  U weet wel, de belangrijkste leerfase van de hond.
Stichting Hondentraining Breda heeft daarom voor de weken tot en met de leeftijd van 13 weken de socialisatiecursus, genoemd naar de eerste socialisatiefase.
Als u inschrijft voor de socialisatiecursus en de puppycursus samen krijgt u korting op de kosten van de socialisatiecursus.

Hondentraining Breda puppytraining Wij adviseren met uw pup te komen meedoen aan de cursus zodra u deze heeft meegekregen van de fokker, dus meestal in de 7e of 8e week.
U maakt dan optimaal gebruik van onze begeleiding bij de eerste socialisatiefase.

>> Meer info tot 13 weken socialisatiefase

>> Meer info puppycursus

Voor pups geldt geen wachtlijst.
Wel inentingsboekje meebrengen bij inschrijving.

Voor verdere vragen of een afspraak, kunt u contact met ons opnemen.
Lees voor meer informatie ook de veldregels door.