veldregels

Iedereen betreedt het veld op eigen risico en neemt op eigen risico deel aan de trainingen.
De hondenschool en/of de vrijwilligers / medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan/ vermissing van en/of diefstal van personen en/of eigendommen en/of honden.
De cursist beschikt over een WA verzekering waarin de hond is opgenomen.

Bij inschrijving dient contant te worden afgerekend. In geval van voortijdig beëindigen van de cursus is er geen recht op restitutie.

Denk aan de standaarduitrusting:
Lekkere brokjes, het speciale speeltje en poepzakjes voor de ongelukjes.

Hond eerst goed uitlaten en minimaal 1 uur voor de les eten geven. Geen volledige maaltijd.
Na de les niet meteen eten geven (minimaal 1 uur wachten).

Wij verwachten onze cursisten iedere les.
Is het onverhoopt niet mogelijk een les bij te wonen, dan dient u zich af te melden (bij voorkeur voor vrijdagavond)  via tel.nr. 06-27 22 09 74. 
U kunt afmelden middels sms of telefonisch.
Ook kunt u zich afmelden met een mailtje naar ons mailadres hondentrainingbreda@gmail.com 

Heeft u zich opgegeven voor een cursus met een vast aantal lessen, bijvoorbeeld puppycursus, EG of Treibball en u komt een les niet, dan telt die les wel mee bij het aantal gevolgde lessen. U kunt dus niet een les afzeggen en die later inhalen. Wordt er een les door ons door omstandigheden afgezegd, dan wordt deze les later wel ingehaald.

Na 3 keer afwezigheid zonder afmelding verliest u het recht de training bij te wonen.

Om de lessen niet onnodig te storen, dient u zich voor de aanvang van de eerste les, dus voor 08.15 uur af te melden. Daarna is alleen via sms of per mail mogelijk.
Tijdens de lessen kunnen wij geen telefoon aannemen.

1. Iedereen betreedt het veld op eigen risisco
2. Alle cursisten hebben een WA verzekering waar de hond in opgenomen is.
3. Honden dienen tevoren goed uitgelaten te zijn. Anders mogen zij niet 
    op het trainingsveld komen.
4. Groepen wisselen tussen de lessen.
    Cursisten dienen het veld niet te betreden voor alle honden van de  
    voorgaande les het veld hebben verlaten.
5. Komt u voor de eerste keer dan wacht u tot één van de trainers naar u toe komt.
6. Kom niet naar de training als u zich zorgen maakt over de gezondheid
    van uw hond.
7. Haal andermans honden niet aan. Voer ook de honden niet omdat u er 
    verkeerd gedrag van de hond mee kunt aanleren.
8. De eerste les is een intake gesprek en daar zijn geen kosten aan verbonden. U kunt hiervoor een afspraak maken.
9. In geval van voortijdig beëindigen van de cursus is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Betreden van het veld en/of deelname aan lessen en intakegesprekken geeft aan dat deze voorwaarden overeengekomen zijn.